Firmaopplysninger
Foretaksregisteret

Basert på data som ble hentet fra Brønnøysundregistrene kan vi ikke se at firma er registrert i Foretaksregisteret, dette er et krav for handel med varer som er innkjøpt for videre salg. Du kan fortsette med søknaden, men merk at dette kan forsinke prosessen og at vi ikke kan registrere firma i våre systemer før registrering i Foretaksregisteret bekreftes.

Faktura
Gebyr tilkommer
Kontaktperson
Kommentar